Penulisan Dalam Bahasa Melayu

zarina shukur.  (2007).  menulis dokumen projek perisian: untuk prasiswazah.  - 162. 

zarina shukur, abdullah mohd zin dan bahari idrus.  (2005).  pemodelan perisian menggunakan z.  - 160.