Penulisan Dalam Bahasa Melayu

abdul halim ali, ishak shari, habibah ahmad, er ah choy.  (2000).  sabah dalam perluasan pasaran.  - 408.