Penulisan Dalam Bahasa Melayu

hatta sidi.  (2012).  seksualiti dan wanita: teori fungsi dan meleraikan teka-teki.  - 87. 

hatta sidi.  (2012).  keresahan penyakit & rawatan.  - 175. 

hatta sidi, mohamed hatta shaharom, ramli hassan.  (2006).  seksualiti manusia: keharmonian jalinan di antara jantina, edisi ke-2.  - 250. 

hatta sidi, mohamed hatta shaharom.  (2005).  mengurus stres pendekatan yang praktikal.  - 200. 

hatta sidi, ruzanna zamzam, mohamed hatta shaharom.  (2003).  menjaga kesihatan jiwa: teknik mengurus stres menggunakan teknik-teknik yang efektif.  - 4 bab (8-22,119-133). 

hatta sidi, mohamed hatta shaharom, ramli hassan.  (2001).  seksualiti manusia: keharmonian jalinan antara jantina.  - 186.