Penulisan Dalam Bahasa Melayu

mohamad sattar rasul, ahmad rosli mohd nor, salleh amat & rose amnah abd. rauf.  (2016).  alumni cemerlang kolej komuniti.  - 264. 

wan marzuki wan jaafar, amir awang, salleh amat & ruhani mat min.  (2016).  kompetensi kaunselor profesional.  - 174. 

zuria mahmud & salleh amat.  (2015).  kemahiran kaunseling sebagai strategi membantu.  - 171. 

salleh amat, riza atiq abdullah o.k. rahmat & zaharah zainal.  (2010).  pengalaman pembelajaran di ukm: mengilham harapan, mencipta masa depan..  - 263. 

amla salleh, zuria mahmud dan salleh amat.  (2009).  bimbingan dan kaunseling sekolah.  - 314. 

amla salleh, zuria mahmud, salleh amat.  (2006).  bimbingan dan kaunseling sekolah.  - 284. 

amla salleh, zuria mahmud, salleh amat.  (2006).  bimbingan dan kaunsling sekolah.  - 284. 

amla salleh, mizan adiliah a. ibrahim dan salleh amat.  (2000).  maklumat kerjaya.  - 523.