Penulisan Dalam Bahasa Melayu

normah awang, nurul farahana kamaludin & nor syaidatul akmal mohd yousof.  (2021).  kesan sitotoksik sebatian organostanum (iv) ditiokarbamat ke atas sel selanjar manusia.  - 111. 

normah awang, nur najmi mohamad anuar, nurul farahana kamaludin.  (2021).  potensi perubatan patawali, buah naga, rosel dan dabai.  - 119. 

normah binti awang, nurul farahana kamaludin.  (2021).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 141. 

normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2021).  potensi antileukemia sebatian organostanum (iv) ditiokarbamat.  - 140. 

nurul farahana kamaludin, normah awang.  (2020).  sintesis dan pencirian sebatian organostanum(iv) ditiokarbamat serta mekanisme ketoksikannya terhadap sel selanjar leukemia manusia.  - 135. 

normah awang, nurul farahana kamaludin.  (2020).  potensi biologi sebatian organostanum.  - 160.