Penulisan Dalam Bahasa Melayu

nor aini haji idris, faridah shahadan, norlaila abu bakar, mohd ali mohd noor & ab. razak dan.  (2007).  malaysia ke arah hab makanan halal dunia..  - 234. 

nor aini haji idris, hairunnizam wahid, mohd ali mohd. nor, nafisah mohamed dan md. zahir kechot.  (2004).  peranan kerajaan dalam pembangunan industri pembuatan.  - 221. 

nor aini haji idris, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, nafisah mohamad & md zhahir kechot.  (2004).  peranan kerajaan dalam pembangunan industri pembuatan.  - 221.