Penulisan Dalam Bahasa Melayu

mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli & junaini kasdan.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - 228. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohammad fadzeli jaafar, wan nasyrudin abdullah & salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin:panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 268. 

md. zuraini mashrom & mohd. syukri yeoh abdullah.  (2015).  pesan shaykh ahmad al-qushashi dalam al-durrah al-thaminah fi ma li za`iri al-nabi ila al-madinah al-munawarah.  - 1-177. 

wan nasyarudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah & achyar zein.  (2014).  intertekstualiti dalam tarjuman al-mustafid.  - 199. 

salmah ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2014).  al-simt al-majid dalam masyarakat alam melayu.  - 138. 

mohd syukri yeoh abdullah , salmah ahmad, wan nasir wan abdullah, mahram ahmad & muammar ghadafi hanafi.  (2013).  al-simt al majid = zikir, bay`at, pemakaiah, pengijazahan dan salasilah ahli tauhid dalam manuskrip alsimt-almajid.  - 1-168. 

abdul manam bin mohamad, mohd syukri yeoh abdullah dan md zuraini b. mashrom.  (2013).  tarekat naqshabandiyyah khalidiyyah malaysia siri 1: sejarah dan organisasi.  - 195. 

syabuddin gade, mohd syukri yeoh abdullah, salmah haji ahmad.  (2013).  pemikiran dakwah ali hasjmy.  - 197. 

mohd kamal mahdi & mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  syair sidang fakir shaykh hamzah fansuri.  - 173. 

mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  zawiyah dalam lipatan sejarah & kebudayaan alam melayu.  - 138. 

mohd kamal bin mahdi, mohd syukri yeoh abdullah.  (2011).  semiotika dakwah: syair sidang fakir shaykh hamzah al-fansuri.  - 237. 

salmah ahmad, mohd syukri yeoh abdullah, sulaiman ibrahim & wan nasyrudin wan abdullah.  (2010).  miftah al-wird (terjemahan dan pentahkikan).  - 200. 

mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, mohd. nasir omar & mohammad fadzeli jaafar.  (2010).  al-durrah al-thaminah fi ma li za'iri al-nabi ila al-madinah al-munawwarah shaykh ahmad al-qushashi: terjemahan & tahkik permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah.  - permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah.  525. 

mohd. nasir omar, wan mohtar wan yusoff, wan nasyarudin wan abdullah & mohd syukri yeoh abdullah.  (2010).  zawiyah dalam lipatan sejarah dan kebudayaan alam melayu.  - 138. 

mohd syukri yeoh abdullah & md zuraini mashrom.  (2010).  al-durrah al-thaminah fi ma li za'ri al-nabi ila al-madinah al-munawwarah shykh ahmad al-qushashi: terjemahan & tahkik.  - 525. 

md zuraini mashrom dan mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  al-durrah al-thaminah fi ma li za`iri al-nabi ila al-madinah al- munawwarah (permata berharga untuk pengunjung al-madinah al-munawwarah): mesej dakwah shaykh ahmad al-qushashi.  - 171. 

ahmad redzuwan mohd yunus & mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  kajian budaya etnik malaysia.  - 170. 

salmah ahmad & mohd syukri yeoh abdullah.  (2009).  al-simt al-majid (kalung kemuliaan) dan masyarakat melayu.  - 139. 

mohd syukri yeoh abdullah, salmah ahmad dan mohammad fadzeli jaafar.  (2009).  mesej `umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin`: panduan individu menuju ke jalan allah.  - 261. 

zulkifle abdul ghani & mohd. syukri yeoh abdullah.  (2005).  dakwah dan etika politik di malaysia.  - 1-323.