Penulisan Dalam Bahasa Melayu

zawiyah m. yusof, nazura abdul manap, masnizah mohd, azizi abdullah, hafiz mohd sarim, tengku mohd tengku sembok.  (2005).  teknologi maklumat dan komunikasi : etika, undang-undang dan sosial.  - 284.