Penulisan Dalam Bahasa Melayu

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah dan fazilah mohamad hasun.  (2013).  pengurusan organisasi.  - 690. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah & fazilah mohamad hasun.  (2012).  pengurusan organisasi.  - 691. 

zafir mohd makhbul, mohd. hizam hanafiah dan fazilah mohamad hasun.  (2009).  pengurusan organisasi.  - 524. 

mohd hizam hanafiah, abdullah sanusi othman.  (2007).  pengurusan strategik.  - 511. 

mohd. hizam hanafiah, zafir mohd. makhbul.  (2003).  pengurusan organisasi.  - 396 halaman.