Penulisan Dalam Bahasa Melayu

lokhman hakim osman, zafir mohd makhbul, wan hirwani wan hussain, ahmad raflis che omar.  (2022).  inovasi dalam pengurusan minyak sawit malaysia: mendepani cabaran globalisasi.  - 173. 

zafir mohd makhbul, lokhman hakim osman, mohd helmi ali, mara ridhuan che abdul rahman.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 179. 

zafir mohd makhbul, suguna sinniah, mohd helmi ali.  (2022).  green human resource management.  - 128. 

zafir khan mohamed makhbul, lokhman hakim osman, fazilah mohamad hasun.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 124. 

zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2021).  managing uncertainty.  - 105. 

zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2021).  talent management for competitive advantage.  - 152. 

zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  mengurus sumber manusia dan perubahan dalam ranjau perubahan.  - 114. 

abdulrahman alshikhy, zafir khan mohamed makhbul, suguna sinniah.  (2021).  adoption of human resource information system.  - 137. 

suguna sinniah, zafir khan mohamed makhbul.  (2021).  motivational challenges on job performance.  - 151. 

zafir khan mohamed makhbul, mohd helmi ali, tamat sarmidi.  (2021).  managing sustainable socio-economic palm oil.  - 169. 

zafir khan mohamed makhbul, norlin khalid, tamat sarmidi.  (2021).  management of sustainable palm oil: policies and environmental considerations.  - 219. 

zafir khan mohamed makhbul, mohd helmi ali, fazilah mohamad hasun.  (2021).  leadership in a wave of change.  - 110. 

zafir mohd makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  sumber manusia mendepani industri 4.0.  - 428. 

zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  mengurus insan ibrah peribahasa melayu.  - 277. 

zafir khan mohamed makhbul, nor liza abdullah, fazilah mohamad hasun.  (2020).  impak covid-19 terhadap insan.  - 194. 

zafir khan mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2020).  stres: cabaran kehidupan dan organisasi.  - 168. 

zafir mohd makhbul, rosmah mat isa, rasidah arshad.  (2018).  pembangunan modal insan lestari.  - 200. 

zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 126. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  mencari dan menggilap bakat dalam organisasi.  - 206. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  pengurusan perniagaan.  - 248. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  keusahawanan dan mengurus prestasi sumber manusia.  - 224. 

zafir khan mohamed makhbul, razali othman, mohd asri husain, herzadawati mohd amjah & anuar pairan.  (2016).  pentadbir pemangkin transformasi universiti.  - 122. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah & fazilah mohamad hasun.  (2013).  pengurusan organisasi.  - 690. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah dan fazilah mohamad hasun.  (2013).  pengurusan organisasi.  - 690. 

zafir mohd makhbul.  (2013).  pengurusan sumber manusia berdaya saing.  - 230. 

zafir mohd makhbul, ruzita abdul rahim & norjaya mohd yasin.  (2012).  teori penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 386. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah & fazilah mohamad hasun.  (2012).  pengurusan organisasi.  - 691. 

zafir mohd makhbul, ruzita abdul rahim & norjaya mohd yasin.  (2012).  teori, penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 386. 

zafir mohd makhbul.  (2012).  pengurusan sumber manusia berdaya saing.  - 230. 

zafir mohd makhbul.  (2012).  ergonomik dan stres di malaysia.  - 154. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2012).  mengurus sumber manusia organisasi.  - 358. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2012).  mengurus prestasi dan ganjaran dalam organisasi.  - 138. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2012).  pembangunan sumber manusia.  - 110. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2012).  amalan pengambilan dan pemilihan sumber manusia.  - 116. 

abd hair awang, rahmah ismail, zafir mohd makhbul.  (2009).  pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - 284. 

zafir mohd makhbul, mohd. hizam hanafiah dan fazilah mohamad hasun.  (2009).  pengurusan organisasi.  - 524. 

zafir mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2008).  prinsip pengurusan sumber manusia.  - 370. 

mohd. hizam hanafiah, zafir mohd. makhbul.  (2003).  pengurusan organisasi.  - 396 halaman. 

zafir khan b mohd makhbul, ahmad khairy b haji ahmad domil, mohd rizal b palil.  (2003).  mengurus perniagaan.  - 405.