Penulisan Dalam Bahasa Melayu

zafir mohd makhbul, rasidah arshad, rosmah mat isa.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 126. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  mencari dan menggilap bakat dalam organisasi.  - 206. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  pengurusan perniagaan.  - 248. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2017).  keusahawanan dan mengurus prestasi sumber manusia.  - 224. 

zafir khan mohamed makhbul, razali othman, mohd asri husain, herzadawati mohd amjah & anuar pairan.  (2016).  pentadbir pemangkin transformasi universiti.  - 122. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah & fazilah mohamad hasun.  (2013).  pengurusan organisasi.  - 690. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah dan fazilah mohamad hasun.  (2013).  pengurusan organisasi.  - 690. 

zafir mohd makhbul.  (2013).  pengurusan sumber manusia berdaya saing.  - 230. 

zafir mohd makhbul.  (2012).  pengurusan sumber manusia berdaya saing.  - 230. 

zafir mohd makhbul, ruzita abdul rahim & norjaya mohd yasin.  (2012).  teori penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 386. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2012).  mengurus sumber manusia organisasi.  - 358. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2012).  mengurus prestasi dan ganjaran dalam organisasi.  - 138. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2012).  pembangunan sumber manusia.  - 110. 

zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah & fazilah mohamad hasun.  (2012).  pengurusan organisasi.  - 691. 

zafir mohd makhbul & fazilah mohamad hasun.  (2012).  amalan pengambilan dan pemilihan sumber manusia.  - 116. 

zafir mohd makhbul.  (2012).  ergonomik dan stres di malaysia.  - 154. 

zafir mohd makhbul, ruzita abdul rahim & norjaya mohd yasin.  (2012).  teori, penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 386. 

zafir mohd makhbul, mohd. hizam hanafiah dan fazilah mohamad hasun.  (2009).  pengurusan organisasi.  - 524. 

abd hair awang, rahmah ismail, zafir mohd makhbul.  (2009).  pembangunan dan pengurusan : modal insan negara.  - 284. 

zafir mohamed makhbul, fazilah mohamad hasun.  (2008).  prinsip pengurusan sumber manusia.  - 370. 

mohd. hizam hanafiah, zafir mohd. makhbul.  (2003).  pengurusan organisasi.  - 396 halaman. 

zafir khan b mohd makhbul, ahmad khairy b haji ahmad domil, mohd rizal b palil.  (2003).  mengurus perniagaan.  - 405.