Penulisan Dalam Bahasa Melayu

rosilah hassan, mohd hizam hanafiah, aini aman & norngainy mohd tawil.  (2014).  fundamentals of entrepreneurship and innovation.  - 268. 

rosilah hj. hassan & badariah bais.  (2000).  asas elektronik.  - 176.