Penulisan Dalam Bahasa Melayu

zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  strategi pembelajaran bahasa melayu dan inggeris pelajar cemerlang.  - 301. 

ab. halim tamuri dan nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam.  - 238. 

zamri mahamod, mohamed amin embi & nik mohd rahimi nik yusoff.  (2010).  pentaksiran berasaskan sekolah: panduan untuk guru bahasa melayu, inggeris dan arab.  - 238. 

nik mohd rahimi nik yusoff, kamarulzaman abd. ghani, mowafak al-kushairi.  (2008).  fan tadris al-lughah al-arabiyyah li ghair al-arab.  - 280. 

zamri mahamod, nik mohd rahimi nik yusoff, mohd taib harun, effandi zakaria, ramlee mustapha, mohammed sani ibrahim, mohd izham mohd hamzah, ab. halim tamuri, mohd radzani abdul razak dll.  (2007).  panduan dan peraturan prapraktikum dan praktikum: diploma pendidikan, sarjana muda pendidikan dan sarjana pendidikan.  - 103.