Penulisan Dalam Bahasa Melayu

norsimah mat awal, mohammed azlan mis, hafriza burhanudeen & nor zakiah abdul hamid..  (2006).  glosari bahasa melayu - bahasa indonesia.  - 87.