Penulisan Dalam Bahasa Melayu

ahmad sunawari long, siddig ahmad, abdull rahman mahmood, nur farhana abd. rahman & wan fariza alyati wan zakaria.  (2009).  issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 819. 

siddig ahmad, wan fariza alyati wan zakaria, yusri mohamad ramli, nur farhana abd. rahman, & abdull rahman mahmood.  (2009).  islam & contemporary muslims : challenges and issues.  - 456. 

indriaty ismail, abdull rahman mahmood, zul`azmi yaakob, ahmad sunawari long.  (2007).  issues of culture and thought malaysia-jordan perspectives.  - 637.