Penulisan Dalam Bahasa Melayu

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, mohd fauzi mohd jani, amal hayati ishak, abdullah sanusi othman, hamdino hamdan, jumaat abd. moen & zaimah darawi.  (2013).  perniagaan sosial di malaysia.  - 148.