Penulisan Dalam Bahasa Melayu

zawiyah m. yusof dan masnizah mohd.  (2005).  sains sosial dan teknologi maklumat.  - 329. 

zawiyah mohammad yusof dan masnizah mohd..  (2003).  sains sosial dan teknologi maklumat.  - 234. 

zawiyah mohammad yusof, nazura abdul manap & masnizah mohd.  (2002).  komputer, etika & sosial.  - 140. 

zawiyah mohammad yusof, nazura abdul manap, masnizah mohd.  (2002).  komputer, etika & sosial.  - 140.