Penulisan Dalam Bahasa Melayu

kadir arifin, noordeyana tambi.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 328. 

hafizi zakaria, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2020).  pengurusan fasiliti dalam amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  - 225. 

kadir arifin.  (2020).  isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  - 382. 

mohd hafiidz jaafar, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2019).  pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam industri pembinaan perumahan.  - 191. 

dona raihana don ramli, kadaruddin aiyub, kadir ariffin.  (2019).  nilai pulangan sosial pelaburan.  - 108. 

zitty sarah ismail, kadir arifin, kadaruddin aiyub.  (2019).  budaya keselamatan pekerjaan universiti penyelidikan di malaysia.  - 153. 

kadir arifin.  (2018).  sistem pegurusan keselamatan, kesihatan dan persekitaran pekerjaan di malaysia.  - 255. 

aziz ujang & kadir arifin.  (2017).  kesedaran generasi muda terhadap patriotisme dan perpaduan.  - 111. 

muhammad rizal razman, mazlin mokhtar & kadir arifin.  (2016).  governans kelestarian : kesejahteraan alam sekitar dan kesihatan masyarakat di malaysia.  - 176. 

azima abdul manaf, suhana saad, kadir arifin.  (2016).  pembangunan dan tranformasi persekitaran.  - 231. 

suraiya ishak, ahmad raflis che omar, kadir arifin & mohd yusof hussain.  (2014).  etika & pembangunan.  - 81. 

pm dr. kadaruddin aiyub, pm dr. lukman z. mohamad, pm dr. kadir arifin, dr. azahan awang.  (2012).  garis panduan pengurusan & pembangunan kemudahan kolej kediaman ipta.  - 139. 

sharifah hapsah syed hasan shahabudin, noor azlan ghazali, riza atiq abdullah o.k rahmat, khaidzir hj. ismail, jumali hj. selamat, kadir arifin, kadaruddin aiyub, lukman@zawawi mohamad, azhan awang.  (2011).  panduan penyeliaan kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran.  - 34. 

sharifah hapsah syed hasan shahabudin, hassan basri, riza atiq abdullah o.k rahmat, khaidzir hj. ismail, jumali hj. selamat, roslee rajikan, kadir arifin & salina ibrahim..  (2011).  guidelines for the implementataion of credited co-curiculum programmes based on learning contract..  - 82. 

sharifah hapsah syed hasan shahabudin, hassan basri, riza atiq abdullah o.k rahmat, khaidzir hj. ismail, jumali hj. selamat, roslee rajikan, kadir arifin & salina ibrahim.  (2011).  garis panduan kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran hhhc9118 pembangunan insaniah.  - 82. 

kadir arifin.  (2009).  sistem pengurusan kualiti : proses dan perlaksanaan di malaysia.  - 185. 

jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin, muhammad rizal razman, azahan awang, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, laily bin din.  (2008).  ekosistem bandar perindustrian : prosiding bengkel ekosistem bandar perindustrian.  - 134. 

kadir arifin.  (2007).  perlaksanaan dan pembentukan sistem pengurusan bersepadu di malaysia.  - 63. 

kadir arifin.  (2007).  pelaksanaan dan pembentukan sistem pengurusan bersepadu di malaysia.  - 63. 

jamaluddin md. jahi, kadir arifin, azahan awang & muhammad rizal razman.  (2006).  managing changes: proceeding 3th bangi world conference on environmental management.  - 487. 

jamaluddin md jahi, kadir arifin, azahan awang, kadaruddin aiyub & muhammad rizal razman.  (2005).  pengurusan persekitaran 2005.  - 645. 

jamaluddin md jahi, mohd jailani mohd nor, kadir arifin & azahan awang.  (2004).  alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat malaysia..  - 261.