Penulisan Dalam Bahasa Melayu

shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, norlida hanim mohd salleh, wook endut, md. zyadi md. tahir, noreha halid.  (2012).  makroekonomi.  - 345. 

a.m. hafizi, s.shahida, aisyah abdul-rahman.  (2012).  pasaran wang dan modal islam : perspektif malaysia (edisi semak).  - 342. 

a.m.hafizi, s.shahida & aisyah abdul rahman.  (2012).  pasaran wang dan modal: perspektif malaysia.  - 283. 

s.shahida, abdul ghafar ismail, aisyah abdul-rahman, raudha md. ramli.  (2012).  module the principles and practices of risk management in islamic banking institutions.  - 156. 

shahida shahimi, hafizi ab majid & aisyah abdul rahman.  (2011).  modul pasaran wang dan modal: perspektif malaysia (jilid ii).  - 211. 

shaida shahimi, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, wook endut, mohd adib ismail, noreha halid, md zyadi md tahir.  (2010).  prinsip makroekonomi (edisi kedua).  - 369. 

aisyah hj abdul rahman, shahida shahimi & hafizi ab majid.  (2010).  modul pasaran wang dan modal: perspektif malaysia (jilid 1).  - 51. 

md. zyadi md. tahir, wook endut, norlida hanim mohd salleh, norain mod asri, shahida shahimi, mohd. adib ismail, noreha halid..  (2010).  prinsip makroekonomi.  - 345. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail, noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi, jilid 1.  - 114. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 3.  - 106. 

md zyadi md tahir, norlida hanim mohd salleh, wook endut, shahida shahimi, norain mod asri, mohd adib ismail dan noreha halid.  (2010).  modul makroekonomi jilid 2.  - 74.