Penulisan Dalam Bahasa Melayu

sharifah mastura syed abdullah, maimon abdullah, khairul nizam abdul maulud, wan hanna melini wan mohtar & norzatul `ezzah hasan.  (2015).  kesan hakisan pantai dan kenaikan paras air laut di batu pahat (impak kepada komuniti setempat).  - 75. 

hassan basri, rakmi abdul rahman, abu bakar mohamad, fatihah suja`, shahrom md zain, rosiah rohani, othman jaafar, abdul amir hassan khadum, noor ezlin ahmad basri, muhammad mukhlisin, khairul nizam.  (2008).  muwarec proceedings of 1st technical meeting muslim water researchers cooperation muwarec kl08.  - 113.