Penulisan Dalam Bahasa Melayu

jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan nasyrudin wan abdullah, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, muammar ghaddafi hanafiah, al muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, muhammad masruri and [three others].  (2018).  sunan al-nasa'i: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 276. 

sakinah saptu, wan nasyrudin wan abdullah, latifah abdul majid.  (2018).  mekanisme sanad dalam pengajian islam.  - 145. 

haji muhammad sa`id umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat & bahrum faizan.  (2017).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik (surah al-fatihah & al-baqarah).  - 144. 

jawiah dakir, faisal ahmad shah, wan nasyrudin wan abdullah, abu dardaa mohamad, ahmad irdha mokhtar, al-muslim mustapa@ab rahim muhammad muhammad hilmi jalil, mohamad zulkifli abdul ghani & [six others].  (2017).  sunan al-nasa`i : terjemahan dan pengajaran hadis.  - 266. 

mohd syukri yeoh abdullah, mohammad fadzeli jaafar, wan nasyrudin abdullah & salmah ahmad.  (2015).  umdat al-muhtajin:panduan perjalanan rohani masyarakat alam melayu.  - 268. 

faszly rahim, wan nasyrudin wan abdullah & aminah abdullah.  (2015).  indahnya pemakanan dan perubatan islam : keajaiban penyembuhan dengan farmakologi alam.  - 408. 

wan nasyarudin wan abdullah, mohd syukri yeoh abdullah & achyar zein.  (2014).  intertekstualiti dalam tarjuman al-mustafid.  - 199. 

mohd. zaini yahya, mohd. sukki othman, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, lukman abdul mutalib, rijaluddin yahya, wan nordin wan abdullah, suhaila abdullah.  (2014).  tafsir maudhuiy ibadah.  - 185. 

muammar ghaddafi hanafiah, wan nasyrudin wan abdullah, mohd. sukki othman, mohd. zaini yahya, lukman abdul mutalib, rijaluddin yahya, wan nordin wan abdullah, suhaila abdullah.  (2014).  tafsir maudhuiy masyarakat dan pembangunan sosial.  - 232. 

wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, mohd. sukki othman, mohd. zaini yahya, lukman abdul mutalib, rijaluddin yahya, wan nordin wan abdullah, suhaila abdullah.  (2014).  tafsir maudhuiy ekonomi dan kewangan.  - 146. 

lukman abdul mutalib, mohd. sukki othman, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, mohd. zaini yahya, rijaluddin yahya, wan nordin wan abdullah, suhaila abdullah.  (2014).  tafsir maudhuiy hudud, qisas dan takzir.  - 206. 

suhaila abdullah, mohd. sukki othman,wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, mohd. zaini yahya, rijaluddin yahya, lukman abdul mutalib, wan nordin wan abdullah.  (2014).  tafsir maudhuiy ilmu dan tamadun.  - 172. 

rijaluddin yahya, mohd. sukki othman, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, mohd. zaini yahya, lukman abdul mutalib, wan nordin wan abdullah, suhaila abdullah.  (2014).  tafsir maudhuiy akhlak.  - 177. 

wan nordin wan abdullah, mohd. sukki othman,wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, mohd. zaini yahya, mohd. lukman abdul mutalib, rijaluddin yahya, suhaila abdullah.  (2014).  tafsir maudhuiy kekeluargaan.  - 179. 

wan nasyaruddin wan abdullah,ab halim tamuri.  (2013).  al-hafiz fi al-tafsir: lajnah penyusun iqkl.  - 526. 

wan nasyrudin wan abdullah & hisham ahmad.  (2013).  aku bersyukur anakku autisme.  - 162. 

lajnah penyusun iqkl.  (2013).  al-hafiz fi al-tafsir.  - 428. 

salmah ahmad, mohd syukri yeoh abdullah, sulaiman ibrahim & wan nasyrudin wan abdullah.  (2010).  miftah al-wird (terjemahan dan pentahkikan).  - 200. 

rokiah ahmad, wan nasyrudin wan abdullah & wan noraini wan yusuf.  (2010).  pendekatan rasulullah saw dalam menangani kesilapan seseorang.  - 91. 

ahamad asmadi sakat & wan nasyrudin wan abdullah.  (2009).  tinjauan sejarah pembukuan kitab-kitab hadith & rijal.  - 94. 

wan nasyrudin wan abdullah & ahamad asmadi sakat.  (2009).  tafsir tarjuman al-mustafid: kajian tokoh dan metodologi.  - 126. 

wan nasyrudin wan abdullah & ahamad asmadi sakat.  (2009).  isu-isu permasalahan hadith & al-kutub al-sittah.  - 81. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2008).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jil 10- juz 28, 29 & 30).  - 223. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2008).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jil 9- juz 25, 26 & 27).  - 180. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2008).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jil 8- juz 22, 23 & 24).  - 172. 

ahamad asmadi sakat, dr. azwira abdul aziz, dr. wan nasyrudin wan abdullah & kharuddin mohd amin.  (2008).  peranan al-kandahlawiyy dalam bidang hadith.  - 108. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi bin hanafiah, zool amri nordin.  (2008).  al-quran rasm uthmani bertajwid dan disertai makna.  - 143 X 10. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghadafi hanafiah, zool amri nordin.  (2008).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jil 5- juz 13, 14 & 15).  - 154. 

ahamad asmadi sakat, dr. azwira abdul aziz, dr. wan nasyrudin wan abdullah dan kharuddin mohd. amin.  (2008).  peranan al-kandahlawiyy dalam bidang hadith.  - 96. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2008).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jil 4- juz 10, 11 & 12).  - 150. 

wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2008).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jil 1- juz 1, 2 & 3).  - 141. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2008).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jil 3- juz 7, 8 & 9).  - 148. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2008).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jilid 2).  - 142. 

ahamad asmadi bin sakat & wan nasyrudin wan abdullah.  (2008).  tinjauan sejarah pembukuan kitab-kitab hadith dan rijal.  - 91. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2007).  al-quran rasm uthmani bertajwid dan disertai makna (jil 7- juz 19, 20 & 21).  - 165. 

mahadi dahlan, azharudin sahil, wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2007).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jil 6- juz 16, 17 & 18).  - 162. 

ahamad asmadi sakat, (mohd. radzi othman, fauzi deraman & wan nasyrudin wan abdullah (penyunting).  (2007).  metodologi imam al-tirmidhi dalam kitab al-jami`.  - 84. 

wan nasyrudin wan abdullah, muammar ghaddafi hanafiah, zool amri nordin.  (2007).  al-quranul karim rasm uthmani: bertajwid dan disertai makna (jil 7- juz 19, 20 & 21).  - 1.