Penulisan Dalam Bahasa Melayu

suhaila zailani @ hj ahmad, maheram ahmad.  (2021).  terjemahan arab-melayu aplikasi kamus dan mesin terjemahan.  - 141. 

muhamad khairul anuar zulkepli, suhaila zailani @ hj ahmad, md nor abdullah.  (2021).  lafaz al-ma' (air) dalam al-quran.  - 142. 

suhaila zailani @ hj ahmad & salmah ahmad.  (2017).  kajian teks arab = dirasah al-nusus al-arabiah.  - 65. 

faizah jusoh & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  permainan cari kata bahasa arab.  - 83. 

zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 270. 

suhaila zailani @ ahmad, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, ummu hani hashim, hakim zainal & khazri osman.  (2016).  bahasa arab menerusi al-quran.  - buku 1.  117. 

suhail zailani@ ahmad, md. nor abdullah dan zamri arifin.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: bahasa dan kesusasteraan arab.  - 132. 

suhaila zailani @ hj,ahmad, zainuddin ismail, ummu hani hj. hashim, khazri osman.  (2013).  bahasa arab menerusi al-qur`an (buku 1).  - 126. 

mohd shukari hamzah,ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail ... et al..  (2012).  kitab maharat al-qiraah.  - 143. 

mohd shukari hamzah, ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail, faizol azham mohamed ... et al..  (2012).  kitab maharat al-kitabah.  - 172. 

salamiah abd. ghani, moktar hussain, ahmad abd. rahman, muammar ghaddafi hanafiah, mohd shukari hamzah,suhaila hj. ahmad@zailani.  (2008).  maharat al-istima' wa al-fahm.  - 1-182. 

suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2006).  penterjemahan alf laylah wa laylah.  - 105.