Penulisan Dalam Bahasa Melayu

abdul latif samian dan nazri muslim.  (2017).  sains di alam melayu.  - 305. 

nazri muslim & abdul latif samian.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 403. 

nazri muslim.  (2014).  islam dan melayu dalam perlembagaan: tiang seri hubungan etnik di malaysia.  - 285. 

abdul latif samian dan nazri muslim.  (2014).  isu-isu sains dan teknologi di alam melayu.  - 401. 

jurnalis uddin, abdul latif samian, susi endrini dan nazri muslim.  (2013).  sains & teknologi di alam melayu : hidup bersendikan sains, sains bersendikan syarak.  - 238. 

nur azuki yusuff, nazri muslim dan nik yusri musa.  (2013).  persoalan berkenaan perpaduan etnik di malaysia.  - 96. 

zaid ahmad, ruslan zainuddin, sarjit singh gill, ahmad tarmizi talib, ho hui ling, lee yoke fee, najeemah mohd yusof, nazri muslim.  (2013).  hubungan etnik di malaysia.  - 252. 

shamsul amri baharuddin, mansor mohd noor, paimah atoma, jeneri amir, nazri muslim dan mohamad ainuddin iskandar lee.  (2012).  modul hubungan etnik edisi kedua.  - 256. 

nazri muslim dan abdul latif samian.  (2012).  wacana teori dan strategi kepimpinan melayu.  - 213. 

abdul latif samian, nazri muslim dan hamdzun haron.  (2012).  sains & teknologi di alam melayu.  - 375. 

teo kok seng, noriah mohamad, idris aman, shaiful bahri md. radzi, chong sim, zarina othman, nazri muslim dan nurazmi kuntum.  (2010).  bahasa melayu bestari.  - 171. 

nazri muslim, zaid ahmad, ruslan zainuddin, ho hui ling, ku halim ku arifin, lee yok fee, najeemah mohd yusof, sarjit singh gill & ahmad tarmizi talib.  (2010).  hubungan etnik di malaysia.  - 215. 

shamsul amri baharuddin, azmi aziz, mohamad fauzi sukimi dan nazri muslim.  (2007).  modul hubungan etnik.  - 208. 

nazri muslim dan nasruddin yunus.  (2006).  hubungan etnik.  - 185. 

nazri muslim, zaid ahmad, ho hui ling, sarjit singh gill, ahmad tarmizi talib, ku halim ku arifin, lee yok fee & ruslan zainuddin.  (2006).  hubungan etnik di malaysia.  - 225. 

hasnan kasan, nasruddin yunus dan nazri muslim.  (2003).  tamadun islam dan kenegaraan malaysia a.  - 325.