Penulisan Dalam Bahasa Melayu

zulkefli aini, salasiah hanin hamjah, nur a'thiroh masyaa'il tan abdullah@tan ai pao, khazri osman, hasanah abd. khafidz, zainab ismail.  (2019).  bimbingan asas fardhu ain masyarakat orang asli kelantan - tauhid tahap 1.  - 61. 

nora ahmad @ aziz, adawiyah ismail, salasiah hanin hamjah.  (2019).  amalan kerohanian pesakit kanser wanita.  - 108. 

zulkefli aini, salasiah hanin hamjah, nur a'thiroh masyaa'il tan abdullah@tan ai pao, khazri osman, hasanah abd. khafidz, zainab ismail.  (2019).  bimbingan asas fardhu ain masyarakat orang asli kelantan - feqah tahap 1.  - 97. 

mariam abd majid, sahlawati abu bakar, muhamad yusuf marlon abdullah, salasiah hanin hamjah, zulkefli aini, mohd ridhuan mohd jamil, naqibah mansor.  (2019).  model psikomadu.  - 18. 

izzah nur aida zur raffar, salasiah hanin hamjah.  (2018).  personaliti bapa mithali menurut perspektif islam.  - 93. 

adawiyah ismail, jawiah dakir, noor aziah mohd. awal, siti rugayah tibek, fariza md.sham, salasiah hanin hamjah & rosmawati mohamad rasit.  (2018).  modul pembinaan keluarga sakinah dalam pembentukan keluarga mithali di malaysia.  - 49. 

salasiah hanin hamjah.  (2017).  modul kaunseling islam menurut al-ghazali.  - 66. 

adawiyah ismail, salasiah hanin hamjah & mohamad zulkifli abdul ghani.  (2017).  dakwah dalam kepelbagaian.  - 184. 

salasiah hanin hamjah, latifah abdul majid & suhaila zailani @ ahmad.  (2016).  penyelidikan kontemporari dalam pengajian islam.  - 270. 

salasiah hanin hamjah.  (2016).  dakwah dan perubahan sosiobudaya.  - 212. 

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah & fariza md sham.  (2016).  garis panduan patuh syariah dalam filem.  - 18. 

salasiah hanin hamjah.  (2016).  pendekatan kaunseling spiritual menurut al-ghazali.  - 257. 

rosmawati mohamad rasit, zabidi mohamed, siti rugayah hj. tibek, salasiah hanin hamjah, razaleigh muhamat@kawangit, muhamad faizal ashaari.  (2015).  modul `da`iescript2screen` penulisan skrip patuh syariah.  - 31. 

zainab ismail, salasiah hanin hamjah & rosmawati mohamad rasit.  (2014).  isu dakwah masa kini keluarga komuniti marginal dan pendidikan.  - 258. 

rosmawati mohamad rasit, salasiah hanin hamjah & muhamad faisal ashaari.  (2014).  dakwah, media dan masyarakat.  - 200. 

zainab ismail, fariza md sham, salasiah hanin hamjah, md noor saper.  (2013).  manual kaunseling syari`e.  - 319. 

fariza md sham,salasiah hanin hamjah,mohd jurairi sharifudin.  (2013).  personaliti dari perspektif al-ghazali.  - 97. 

zainab ismail, salasiah hanin hamjah & rosmawati mohamad rasit.  (2010).  isu dakwah masa kini: keluarga, komuniti marginal dan pendidikan.  - 278. 

ahmad redzuwan mohd yunus dan salasiah hanin hamjah.  (2010).  pengurusan organisasi dakwah.  - 215. 

ahmad redzuwan mohd. yunus, salasiah hanin hamjah, abd. ghafar don & othman talib.  (2010).  dakwah multi etnik.  - 422. 

fariza md sham, salasiah hanin hamjah dan muhd. jurairi sharifudin.  (2008).  personaliti dari perspektif al-ghazali.  - 109.