Penulisan Dalam Bahasa Melayu

kamarul afizi bin kosman, nik lukman nik ibrahim, azimin samsul mohd tazilan.  (2012).  akar : folio reka bentuk 2011/12/semester 1.  - 100.