Penulisan Dalam Bahasa Melayu

haziyah hussin, latifah abdul majid, wan nasyrudin wan abdullah, sabri mohamad.  (2021).  tafsir al-marbawi quran bergantung makna melayu.  - sheikh mohamed idris al-marbawi.  707. 

aishah juri, haziyah hussin, sabri mohamad.  (2021).  qiraat al-quran dalam tafsir ibn kathir.  - 267. 

mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, mohd nazri ahmad.  (2020).  penghujahan qira'at mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  - 106. 

ismarulyusda bt ishak, nor malia bt abd warif, farah wahida bt ibrahim, sabri bin mohamed, dzalani bt harun, normah bt che din, ahmad rohi bin ghazali.  (2020).  hubungan tahap hafazan al-quran dengan status kesihatan, tahap kecerdasan dan kualiti hidup dalam kalangan pelajar tahfiz.  - 119. 

mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu qira'at di malaysia.  - 136. 

sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, ashraf ismail, hamdi ishak, haziyah hussin.  (2020).  modul hafazan al-quran fakulti pengajian islam.  - 169. 

hamdi ishak, muhd najib abdul kadir, ahamad asmadi sakat, sabri mohamad, haziyah hussin. mohd faizulamri mohd saad, izuli dzulkifli.  (2019).  muyassar modul asas pembelajaran al-quran bagi murid-murid kurang upaya pendengaran.  - 76. 

sabri mohamad & mohd faizulamri mohd saad.  (2017).  pengajian qiraat di malaysia : isu dan cabaran.  - 141. 

mohd suhaimi mohd ardzi & sabri mohamad.  (2017).  keajaiban mukjizat tulisan al-quran.  - 96. 

sabri mohamad & mohd faizulamri mohd saad.  (2017).  pengajian ilmu qira`at at quraniyyah.  - 183. 

mazlan ibrahim, sabri mohamad & mohd arif nazri.  (2016).  maqasid al-quran peranan & pembudayaan.  - 158. 

sabri mohamad & mohd faizulamri mohd saad.  (2015).  wacana al-quran dan al-sunnah.  - 158. 

mohd akil muhamed ali, zamzuri zakaria dan sabri mohamad.  (2012).  remaja : keistimewaan, kewajipan dan permasalahan menurut hadis.  - 93.