Penulisan Dalam Bahasa Melayu

azrul a. mutalib, shahrizan baharom, nur izzi md yusoff, wan hanna melini wan mohtar, siti fatin mohd razali, suraya sharil, lily khairiah kadaruddin, mohd fairus awang, siti zubaidah ahmad, nor azura.  (2013).  1st final year project symposium 2013.  - 339.