Penulisan Dalam Bahasa Melayu

sanep ahmad & salmy edawaty yaacob.  (2012).  dinar emas : sejarah dan aplikasi semasa.  - 257. 

salmy edawati yaacob & ab. mumin ab. ghani.  (2009).  dinar emas: realiti semasa penggunaannya di malaysia.  - 161.