Penulisan Dalam Bahasa Melayu

mohammad b. kassim, lorna jeffery minggu, mohd hafizuddin haji jumali, akrajas, ali umar, siti fairus binti mohd yusoff, farah hannan anuar, khuzaimah arifin.  (2012).  progress in photoelectrochemical research 2012.  - 74. 

mohammad b. kassim, wan ramli wan daud, lorna jeffery minggu, kamaruzzaman sopian, mohd hafizuddin hj. jumali, akrajas ali umar, ibrahim n. hassan, siti fairus mohd yusoff, yap chi chin.  (2011).  progress in photoelectrochemical research 2011.  - 99. 

lorna jeffery minggu, wan ramli wan daud & mohammad kassim.  (2010).  progress in photoelectrochemical research 2010.  - 99.