Penulisan Dalam Bahasa Melayu

haikal ismail, marlia mohd hanafiah.  (2022).  sustainable e-waste management system in malaysia: an lca approach.  - 205. 

marlia mohd hanafiah, nur izzah hamna abdul aziz.  (2020).  kelestarian amalan hijau melalui penilaian kitar hayat (lca).  - 123. 

nur izzah hamna abdul aziz, marlia mohd hanafiah.  (2019).  life cycle assessment of sustainable biogas production.  - 179. 

marlia mohd hanafiah, mohd hanafy gausmian, noor soffalina sofian seng & mazlin mokhtar.  (2017).  kelestarian alam sekitar: amalan hijau menginspirasikan kelestarian masa hadapan.  - 128.