Penulisan Dalam Bahasa Melayu

mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu qira'at di malaysia.  - 136. 

sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, ashraf ismail, hamdi ishak, haziyah hussin.  (2020).  modul hafazan al-quran fakulti pengajian islam.  - 169. 

hamdi ishak, muhd najib abdul kadir, ahamad asmadi sakat, sabri mohamad, haziyah hussin. mohd faizulamri mohd saad, izuli dzulkifli.  (2019).  muyassar modul asas pembelajaran al-quran bagi murid-murid kurang upaya pendengaran.  - 76. 

sabri mohamad & mohd faizulamri mohd saad.  (2017).  pengajian qiraat di malaysia : isu dan cabaran.  - 141. 

sabri mohamad & mohd faizulamri mohd saad.  (2017).  pengajian ilmu qira`at at quraniyyah.  - 183. 

sabri mohamad & mohd faizulamri mohd saad.  (2015).  wacana al-quran dan al-sunnah.  - 158.