Penulisan Dalam Bahasa Melayu

deveni nagarajan, ramalinggam rajamanickam, insyirah mohamad noh.  (2021).  mabuk di tempat awam dan undang-undang.  - 92. 

ramalinggam rajamanickam.  (2020).  literasi undang-undang untukmu guru.  - 188. 

rubendraan kunasegaran, ramalinggam rajamanickam.  (2020).  tuntutan ganti rugi kehilangan pendapatan masa hadapan dan undang-undang malaysia.  - 118. 

anusha asokakumar, ramalinggam rajamanickam.  (2020).  gejala voyeurisme dan undang-undang jenayah.  - 100. 

ramalinggam rajamanickam & mohamad rizal abd rahman.  (2019).  jenayah: perundangan dan penguatkuasaan.  - 109. 

ramalinggam rajamanickam dan tengku noor azira tengku zainudin.  (2019).  undang-undang dan etika perubatan.  - 130. 

ramalinggam rajamanickam & mohamad rizal abd rahman.  (2019).  undang-undang jenayah dan masyarakat di malaysia.  - 116. 

muhammad hatta, tengku noor azira tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam.  (2019).  mekanisme undang-undang bagi penyelesaian kes kecuaian perubatan di indonesia.  - 307. 

anita abdul rahim, nazura abdul manap, ramalinggam rajamanickam.  (2009).  isu-isu perundangan di malaysia : satu anjakan paradigma.  - 536.