Penulisan Dalam Bahasa Melayu

mohamad zulkifli abdul ghani, al muslim mustapa @ ab. rahim.  (2020).  modul bahasa arab lughah al-quran kelas al-quran dan fardhu ain (kafa).  - 44. 

mohamad zulkifli abdul ghani, al muslim mustapa @ ab. rahim.  (2020).  buku latihan kafa lughat al-quran tahun 3.  - 44. 

mohamad zulkifli abdul ghani, al muslim mustapa @ ab. rahim.  (2020).  modul latihan kafa lughat al-quran tahun 5.  - 44. 

al-muslim mustapa, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2020).  buku latihan kafa lughatul quran tahun 2.  - 44. 

jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan zulkifli wan hassan, ahmad irdha mokhtar, a'dawiyah ismail, faisal ahmad shah, muhammad masruri, al muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, abu dardaa mohamad [two others).  (2019).  sahih muslim: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 298. 

jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan nasyrudin wan abdullah, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, muammar ghaddafi hanafiah, al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, muhammad masruri [three others].  (2019).  sunan al-nasa'i: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 305. 

al-muslim mustapa, zamri arifin.  (2019).  kualiti guru bahasa arab.  - 157. 

zulkifli nawawi, salamiah ab ghani, al muslim mustapa@ab rahim, ummu hani hashim, zainuddin ismail, faizol azham mohamed, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, maryam abdul rahman.  (2019).  al muhadathah wa al hiwar bi lughatil dhod.  - 106. 

maryam abdul rahman, salamiah ab. ghani, al-muslim mustapha@ab rahim, mohd nazri rostam, zainuddin ismail, nurul atiqah radzi, faizol azham mohamed, ibtisam abdullah, zulkifli nawawi, ummu hani hashim.  (2019).  al qiraah baina yadaik.  - 117. 

maryam abdul rahman, salamiah abdul ghani, al-muslim mustapa.  (2018).  al qiraah al mumti'ah.  - 139. 

jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan nasyrudin wan abdullah, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, muammar ghaddafi hanafiah, al muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, muhammad masruri and [three others].  (2018).  sunan al-nasa'i: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 276. 

khazri osman, al-muslim mustapa, zulkifli nawawi, maryam abdul rahman, nurul atiqah mohd. radzi & nurul lman mohamad anuar kamal.  (2018).  namadhij insha mubtakarah.  - 32. 

jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan zulkifli wan hassan, ahmad irdha mokhtar, a`dawiayah ismail, faisal ahmad shah, muhammad masruri, al-muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, abu dardaa mohamad and [two others].  (2018).  sahih muslim: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 270. 

ummu hani hashim, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, al muslim mustapa, nurul atiqah mohd. radzi, khairuzaman kadir, maryam abdul rahman & zulkifli nawawi.  (2017).  kemahiran bertutur bahasa arab pppy1122.  - 100. 

jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, a`dawiayah ismail, wan zulkifli wan hassan, muhammad arif yahya, al-muslim mustapa@ab rahim, abu dardaa mohamad, mohammad fattah & [two others].  (2017).  sahih muslim : terjemahan dan pengajaran hadis - jilid 1.  - 279. 

jawiah dakir, faisal ahmad shah, wan nasyrudin wan abdullah, abu dardaa mohamad, ahmad irdha mokhtar, al-muslim mustapa@ab rahim muhammad muhammad hilmi jalil, mohamad zulkifli abdul ghani & [six others].  (2017).  sunan al-nasa`i : terjemahan dan pengajaran hadis.  - 266. 

zamri arifin, al muslim mustapa, zulazhan ab. halim & mohd shahrizal nasir.  (2016).  kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa arab.  - 198. 

al muslim mustapa, khairuzzaman kadir, salamiah abd. ghani, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, faizah jusoh, nurul atiqah mohd radzi, ibtisam abdullah, faizol azham mohamad & mohd shukeri hamzah.  (2016).  al-qiraah wa al-isti`ab.  - 109. 

mohd shukari hamzah,ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail ... et al..  (2012).  kitab maharat al-qiraah.  - 143. 

mohd shukari hamzah, ibrahim yaacob, al muslim mustapa @ abd rahim, khazri osman, khairuzaman kadir, zamri ahmad, zainuddin ismail, faizol azham mohamed ... et al..  (2012).  kitab maharat al-kitabah.  - 172. 

ibrahim yaacob, ummu hani hashim, zuraida shaadon, zainuddin ismail, nur syazwina mustapa, faizol azham mohamed, al muslim mustapa.  (2009).  maharat al-qiraah al-arabiah.  - 95.