Penulisan Dalam Bahasa Melayu

kamilia sharir, norbert simon, rodeano roslee.  (2020).  geologi, kerentanan, dan penjalaran tanah runtuh.  - 215. 

che aziz ali, norbert simon, jenneth cyril, fatimah tzuharah kamaludeen.  (2020).  meraikan warisan geologi labuan geopark.  - 132. 

noran nabilla nor azlan, norbert simon, azimah hussin, rodeano roslee.  (2020).  fiziko-kimia tanah baki tanah runtuh.  - 292.