Penulisan Dalam Bahasa Melayu

nik hassan shuhaimi nik abdul rahman & zuliskandar ramli.  (2018).  prasejarah dan protosejarah tanah melayu.  - sejarah nasional malaysia.  579. 

zuliskandar ramli & adi baharudin.  (2018).  warisan kelantan xxxvii.  - 1-198. 

zuliskandar ramli & adi baharudin.  (2018).  warisan kelantan xxxvii.  - 1-198. 

sharifah kartini said husain, mohd rohaizat abdul wahab & zuliskandar ramli.  (2018).  etnomatematik : matematik dalam kehidupan masyarakat.  - 196. 

zuliskandar ramli & adi baharudin.  (2017).  warisan kelantan xxxvi.  - 193. 

mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli & junaini kasdan.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - 228. 

zuliskandar ramli & adi baharudin.  (2016).  warisan kelantan xxxv.  - 239. 

sharifah zarina syed zakaria & zuliskandar ramli.  (2016).  kelestarian alam sekitar, ekonomi dan sosial di malaysia.  - 182. 

salleh mohd akib & zuliskandar ramli.  (2016).  sejarah jajahan negeri kelantan.  - 243. 

zuliskandar ramli & adi baharudin.  (2015).  warisan kelantan xxxiv.  - 180. 

mohd. samsudin, nik hassan shuhaimi nik abd. rahman & zuliskandar ramli.  (2015).  sejarah dan budaya di alam melayu.  - 1-334. 

muhammad rizal razman, emrizal & zuliskandar ramli.  (2015).  kelestarian alam sekitar di malaysia dan indonesia: pendekatan pengurusan dan undang-undang.  - 1-187. 

nik hassan shuhaimi nik abd rahman, adnan jusoh, asyaari mohamad, bazley bee basrah bee, mohd zain musa, othman mohd yatim, yunus sauman, zuliskandar ramli.  (2014).  glosari arkeologi alam melayu.  - 153. 

zuliskandar ramli & adi baharudin.  (2014).  warisan kelantan xxxiii.  - 155. 

abdullah zakaria ghazali, zuliskandar ramli.  (2013).  warisan kelantan.  - 193. 

abdullah zakaria ghazali, zuliskandar ramli.  (2013).  panji pendeta : memperingati 50 tahun professor emeritus dato` dr nik hassan shuhaimi bin nik abdul rahman dalam bidang pendidikan.  - xi - 1254. 

zuliskandar ramli & nik hassan shuhaimi nik abdul rahman.  (2012).  zaman protosejarah di malaysia satu pengenalan.  - 324. 

nik hassan shuhaimi nik abdul rahman, asyaari muhamad & zuliskandar ramli.  (2012).  isu-isu pentarikhan tapak warisan & artifak budaya alam melayu.  - 222. 

nik hassan shuhaimi nik abd. rahman, zuliskandar ramli, mohamad zain musa & adnan jusoh.  (2011).  alam melayu satu pengenalan.  - 253.