Penulisan Dalam Bahasa Melayu

zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasrudin subhi, wan amizah wan mahmud.  (2015).  ketamadunan, harapan dan kilanan : wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya dan agama.  - 166. 

badrul redzuan abu hassan, wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi & zubir idris.  (2015).  civilization, hopes and discontents: insights from the social sciences and humanities.  - 286. 

nasrudin subhi, zubir idris, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - 258. 

amli hazlin ahmad mokhtar, dil froz jan sayed halem shah, faridah ibrahim, farrah alwani hamzah, fuziah kartini hassan basri, munirah ilias, normah mustaffa, norzita yunus & wan amizah wan mahmood.  (2015).  televisyen, wanita dan kanak-kanak : representasi dan pemaparan.  - 160. 

wan amizah wan mahmud, faridah ibrahim, samsudin a. rahim, normah mustaffa.  (2012).  media dan komunikasi : transformasi dan halatuju.  - 200. 

faridah ibrahim, samsudin a. rahim, wan amizah wah mahmud, normah mustaffa.  (2012).  communication and transformation : progress and paradox.  - 207.