Penulisan Dalam Bahasa Melayu

abu yazid abu bakar, noriah mohd ishak.  (2019).  kaunseling dalam pendidikan pintar dan berbakat di malaysia.  - 136. 

abu yazid abu bakar, silvia maués santos rodrigues, mogeda el sayed el keshky.  (2018).  encyclopaedia of fundamentals of educational and counselling psychology (set of 3 volumes).  - 900. 

abu yazid abu bakar.  (2018).  fundamentals of gifted education : considering multiple perspectives.  - 504. 

abu yazid abu bakar, salleh amat & mohd izwan mahmud.  (2017).  perkhidmatan kaunseling profesional dalam komuniti.  - 196. 

abu yazid abu bakar, amla mohd salleh & dharatun nissa fuad mohd karim.  (2017).  pengujian dan penilaian psikologi dalam kaunseling.  - 152. 

abu yazid abu bakar & noriah mohd ishak.  (2016).  pendidikan pintar dan berbakat di malaysia.  - 106. 

abu yazid abu bakar, mohd mahzan awang & siti mistima maat.  (2016).  penyelidikan empirikal dalam pendidikan.  - 176.