Penulisan Dalam Bahasa Melayu

anjali doshi gandhi, mohd ghazali abdul ghaib, rumaya juhari, khadijah alavi, rahimah ibrahim, nun kalsom kamarudin.  (2018).  modul keibubapaan datuk nenek - manual kejurulatihan.  - 76. 

khadijah alavi.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 151. 

khadijah alavi.  (2012).  dilema penjagaan ibu bapa tua.  - 203. 

khadijah alavi, rahim md sail dan nurul akhtar kamarudin.  (2011).  pembinaan komuniti: membina keupayaan dan potensi masyarakat.  - 211. 

khadijah alavi.  (2010).  transformasi sosial melalui pembangunan modal insan.  - -. 

bahaman abu samah, jegak uli dan khadijah alavi.  (2009).  media dan pengembangan pertanian : ke arah memperkasakan komuniti luar bandar.  - 204. 

khadijah alavi dan mohamed fadzil che din.  (2008).  penderaan kanak-kanak : cara mengatasi.  - ism research monograph series no 6 versi 2, sisember 2008.  142. 

rahim m sail, abdul rahman md aroff, asnarulkhadi abu samah, azimi hamzah, sidek noah, zakaria kasa, abd hair awang, ezhar tamam, kamariah abu bakar, khadijah alavi, rahil mahyudin, sharifah zainiyah.  (2007).  handbook on social skills and social values in technical education and vocational training.  - 138. 

khadijah alavi dan mohamed fadzil che din.  (2007).  penderaan kanak-kanak : cabaran, cegahan dan membantu.  - 93. 

rahim m sail, abdul rahman md aroff, asnarulkhadi abu samah, azimi hamzah, sidek mohd noah, zakaria kasa, abd hair awang, ezhar tamam, kamariah abu bakar, khadijah alavi, rahil mahyudin, s zainiyah.  (2007).  buku panduan kemahiran sosial dan nilai sosial dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional.  - 148. 

khadijah alavi dan ann wan seng.  (2003).  memahami latar belakang penderaan kanak-kanak.  - 145. 

ann wan seng dan khadijah alavi.  (1997).  penderaan kanak-kanak di malaysia.  - 161.