Penulisan Dalam Bahasa Melayu

abu yazid abu bakar, mohd mahzan awang & siti mistima maat.  (2016).  penyelidikan empirikal dalam pendidikan.  - 176. 

effandi zakaria, roslinda rosli & siti mistima maat.  (2015).  isu dan cabaran dalam pendidikan matematik.  - 126.