Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
bantuan kewangan bahan penyelidikan: ungku maimunah binti mohd. tahir 12-09-201228-02-2013 Penyelia
gender dalam sastera: menilai semula pemahaman hubungan 15-03-201014-09-2012 Ketua Projek
sejarah intelektual melayu: kajian teks melayu tradisional zaman pra kolonial 01-12-200931-05-2012 Penyelidik Bersama
kedudukan ilmu dalam kesusasteraan: teori dan praktis 01-01-200831-03-2010 Ketua Projek