Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
- 01-09-201731-08-2019 Ketua Projek
pembentukan profil semasa akidah remaja muslim malaysia: kajian penyelesaian masalah kerapuhan akidah 01-05-201631-10-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan modul literasi undang-undang untuk mualaf berkenaan hak dan implikasi perundangan akibat pemelukan islam 01-05-201631-07-2018 Penyelidik Bersama
pembinaan dasar anti gangguan seksual: kajian kes kakitangan universiti kebangsaan malaysia (ukm) 01-08-201631-01-2018 Penyelidik Bersama
kajian evolusi status alumni ukm (kesan ukm) 01-06-201530-11-2017 Penyelidik Bersama
pembinaan modul keluarga sakinah dalam pembentukan keluarga mithali di malaysia 01-03-201531-08-2017 Penyelidik Bersama
menguji kesahan dan mengimplementasi modul bimbingan anak-anak banduan di penjara 01-03-201531-08-2017 Penyelidik Bersama
a study of child marriage in malaysia 26-08-201630-04-2017 Penyelidik Bersama
akal budi politik melayu: feudalisme ke liberalisasi 01-11-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
pengukuhan akal budi belia melayu islam 01-11-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
literasi undang-undang 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
mewujudkan dasar anti gangguan seksual 01-01-201430-06-2016 Ketua Projek
pembinaan modul bagi hukuman alternatif kepada pesalah syariah dalam undang-undang jenayah syariah di malaysia 16-12-201315-12-2015 Penyelidik Bersama
kajian indikator kebolehpulihan pesalah kanak-kanak ke arah pembentukan model pemulihan berteraskan sistem nilai islam 01-04-201330-06-2015 Penyelidik Bersama
program pemantapan kekuatan intelektual dan spiritual (iq & sq r) remaja hamil di sekolah harapan melaka 01-11-201230-04-2015 Penyelidik Bersama
modul literasi hak asasi manusia bagi hakim mahkamah syariah dan pegawai syariah 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
cabaran pembangunan dalam integrasi asean - aspek perundangan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
aplikasi modul ta`dib dan keberkesanannya dalam proses pemulihan pesalah kanak-kanak 25-06-201224-06-2014 Ketua Projek
dialog antara agama di malaysia: epistemologi, pendekatan dan amalan 01-06-201131-05-2014 Penyelidik Bersama
pengukuran jati diri kebangsaan di kalangan kakitangan ukm pelbagai kategori 01-06-201131-05-2014 Penyelidik Bersama
pemerkasaan disiplin peradaban islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
lonjakan penyelidikan dalam peradaban islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: noor aziah binti mohd awal 01-03-201328-02-2014 Penyelia
penerapan kaedah client counseling sebagai pengajaran berasaskan masalah dalam subjek syariah di fakulti undang-undang ukm 01-06-201201-06-2013 Penyelidik Bersama
encapsulation of active compunds by solution-enhanced dispersion by supercritical fluids 16-05-201113-05-2013 Penyelidik Bersama
teras tiga golongan rentan 01-01-201331-03-2013 Ketua Projek
enakmen undang-undang keluarga islam di malaysia: penerokaan dan anotasi nas syarak (al-quran dan al-sunah) sebagai asas enakmen 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pemurnian aqidah & istitabah: ke arah pencegahan gejala murtad 01-07-201130-06-2012 Penyelidik Bersama
model perpaduan masyarakat majmuk (perpaduan) 15-07-200930-06-2012 Penyelidik Bersama
transformasi mekanisme penyelesaian pertikaian ke arah keadilan sosial. 01-12-200931-05-2012 Penyelidik Bersama
kajian keperluan dan pembinaan modul bimbingan untuk anak-anak banduan penjara wanita kajang 16-05-201115-05-2012 Penyelidik Bersama
kajian modul pembentukan akhlak (ta'dib) untuk pesalah kanak-kanak di sekolah henry gurney 01-11-200931-10-2011 Ketua Projek
manhaj islam hadhari 15-07-200931-03-2011 Penyelidik Bersama
falsafah dan dasar komunikasi negara berdasarkan konsep islam hadhari 01-10-200731-07-2010 Penyelidik Bersama
sokongan belia terhadap kerajaan di kawasan parlimen hulu selangor (p094) 01-04-201031-05-2010 Penyelidik Bersama
pembinaan modul sahsiah belia malaysia 01-03-200930-09-2009 Penyelidik Bersama
remaja, dadah dan hiv/aids: punca dan hak 01-03-200931-08-2009 Penyelidik Bersama
kajian sokongan belia terhadap kerajaan di kawasan-kawasan parlimen dan dewan undangan negeri (dun) terpilih 16-03-200930-04-2009 Penyelidik Bersama
hak anak tak sah taraf di malaysia : satu kajian perbandingan antara undang-undang sivil dan shariah 01-03-200728-02-2009 Ketua Projek
penilaian golongan belia di institut pengajian tinggi awam dan swasta ( ipta dan ipts) terhadap kerajaan 01-10-200830-01-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k005309 06-10-2020 Penyelia