Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
fulbrighter: ukm scholar`s experiences 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
model perisian hati (heartware) untuk menangani isu-isu nilai dalam perkembangan teknologi 4ir 01-01-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
impak pelaksanaan sop dan penjarakan sosial dalam amalan solat berjemaah di masjid 15-01-202114-07-2021 Ketua Projek
pemantapan penghayatan agama dan sahsiah dalam kalangan pelajar tahfiz 01-02-201831-10-2020 Ketua Projek
kajian keperluan ilmu profesionalisme perguruan dan pengurusan maahad tahfiz di selangor 01-02-201831-10-2020 Ketua Program
kelestarian pengajian tahfiz : satu penilaian saintifik 01-02-201831-10-2020 Ketua Program
kajian untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (p&p) pendidikan citra ukm 15-11-201814-08-2020 Ketua Projek
peranan eksekutif halal dan hubungannya dengan personaliti jenama dalam pengukuhan integriti makanan halal 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
kesan solat ke atas perkembangan personaliti dan kestabilan emosi 01-01-201631-12-2018 Ketua Projek
pengesahan model pemilihan kerjaya stem dalam kalangan pelajar dan pembentukan intervensi meningkatkan pemilihan kerjaya stem 01-01-201630-06-2018
penilaian semula kesahan model pemilihan appika dan pembangunan appika secara pengkomputeran 01-03-201631-05-2018 Penyelidik Bersama
ganjaran penerbitan: khairul anwar @ johari bin mastor 01-05-201630-04-2018 Ketua Projek
kesan puasa terhadap perubahan emosi dan keadaan personaliti ke atas orang yang berpuasa ramadan 02-11-201530-04-2018 Ketua Projek
pembangunan psikometrik waufaktor sukarelawan sukan sea 2017 02-01-201731-03-2018 Penyelidik Bersama
research acculturation collaborative effort (race)-mentor: khairul anwar @ johari bin mastor 26-01-201525-01-2017 Mentor
pengukuhan akal budi belia melayu islam 01-11-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
pelaksanaan dan pemantauan kursus citra 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
melonjak penerbitan dalam peradaban islam 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
disiplin peradaban islam asas pemerkasaan ilmu 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
peningkatan penebian berimpak 15-06-201530-09-2016 Ketua Projek
islamic environmental ethics: addressing the phenomenon of consumer culture in malaysia 01-11-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
personality traits of the malaysians: lexial approach & trait consistency 01-07-201131-05-2015 Ketua Projek
peningkatan penerbitan berimpak berasaskan penyelidikan 01-04-201431-03-2015 Ketua Projek
program penyelidikan dan penerbitan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): khairul anwar @ johari bin mastor 01-01-201431-03-2015 Penyelia
indikator pemikiran masyarakat islam di malaysia terhadap pembangunan harta 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
mengenal pasti faktor personaliti pekerja berprestasi tinggi untuk tujuan pemilihan pekerja : menggunakan metod analisis pekerjaan berasaskan model personaliti lima faktor 01-10-201230-09-2014 Penyelidik Bersama
penyelidikan penilaian komponen sahsiah untuk sistem penilaian prestasi universiti (sppu) versi 6 01-07-201331-08-2014 Penyelidik Bersama
pengurursan penyelidikan dan penerbitan ppu 01-01-201331-03-2014 Ketua Projek
analisis pengesahan fakor inventori personaliti ipip (intenational personality item pool): implikasi dalm prses pemilihan pekerja 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
peningkatan penerbitan jurnal berimpak 01-01-201331-03-2014 Ketua Projek
bantuan kewangan bahan penyelidikan: khairul anwar @ johari bin mastor 01-03-201328-02-2014 Penyelia
alat psikometrik pemilihan kakitangan akademik (appika) 15-08-201115-08-2013 Penyelidik Bersama
penggubalan dan pelaksanaan program 'enhancing communications style (ecoms)' di kalangan akademik prof c ke at 01-06-201130-06-2013 Penyelidik Bersama
penerokaan konsep cinta menurut islam dalam kalangan belia muslim 08-08-201107-02-2013 Penyelidik Bersama
pengukuhan dan kerelevanan pendidikan umum selaras keperluan mqf 01-06-201031-12-2012 Penyelidik Bersama
pengamalan pembelajaran menyeluruh pelajar ukm 01-04-201130-09-2012 Ketua Projek
development of e-training modules for bridging digital divide for malaysian telecenters 01-01-200830-09-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan instrumen untuk mengenal pasti tahap pengaruh serta kesan majalah kartun berbahasa melayu terhadap sahsiah remaja muslim di ipta 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
integration of intercultural personality study for engineering student mobility between ukm-ude 01-06-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
the universal religious youth index for different faith communication in malaysia 01-11-200930-04-2012 Penyelidik Bersama
impact of academic exchange on employability & personality development of engineering graduates 01-07-200931-12-2011 Penyelidik Bersama
kesejahteraan di kalangan ibu tunggal: hubungannya dengan tahap religiositi dan spiritualiti mereka 01-06-200830-11-2011 Penyelidik Bersama
pembinaan instrumen spiritualiti menurut islam 11-09-200910-09-2011 Penyelidik Bersama
towards a taxanomy of personality descriptors in malay: a psycho-lexical study 01-12-200731-08-2011 Ketua Projek
pengalaman pembelajaran menyeluruh pelajar ukm 01-06-201031-05-2011 Ketua Projek
action research on innovative projects to enhance global language(english) and intercultural communication skills of students 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
kajian punca-punca keterlibatan dalam zari'ah zina: kajianterhadap remaja/belia muslim yang terlibat di negeri sembilan 01-10-201031-03-2011 Penyelidik Bersama
instrumen pengalaman ajaran islam kalangan remaja 01-10-200731-03-2011 Penyelidik Bersama
promoting bioethic awareness and education 01-03-201031-12-2010 Penyelidik Bersama
pemerkasaan dan autonomi pengurusan - pengurusan bakat 15-07-200931-12-2010 Penyelidik Bersama
indeks pengukur akidah negara (ipan) dalam konteks tamadun islam ke arah pembangunan insan yang harmoni 01-01-200830-11-2010 Penyelidik Bersama
profesor ulung 15-07-200930-09-2010 Penyelidik Bersama
pembangunan modal insan: kajian terhadap pengetahuan, sikap dan amalan kakitangan lppkn 01-01-200931-12-2009 Penyelidik Bersama
a discourse exploration on 'singlehood' phenomenon among phenomenon among professional malaysian women a cross cultural understanding. 01-01-200831-12-2009 Penyelidik Bersama
the development of the malaysian personality inventory (mpi) and a cross-generalizability study of the mpi with the malay neo pi-r personality inventory 01-03-200728-02-2009 Ketua Projek
pembinaan instrumen pengukuran keberkesanan pemimpin dalam organisasi berasaskan spesifik budaya 01-03-200728-02-2009 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia