Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kulturomik melayu / malaysia: pendekatan semantik dan digital towards a semantic and digital-based culturomics of malay / malaysia 01-08-201431-01-2018 Ketua Projek
pembinaan blue print masyarakat madani di putrajaya 19-12-201618-12-2017 Penyelidik Bersama
psychogeography of malaysia`s major cities through literature and ethnography 01-07-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
gender matters in humanities 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
pembinaan pelan pembangunan teknopolis perubatan 01-01-201531-12-2015 Penyelidik Bersama
negotiating islamicness and malayness: mapping the malay mind through malay popular culture 01-08-201231-07-2015 Penyelidik Bersama
gendered discourses in 9/11 fiction 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): imran ho bin abdullah @ ho yee beng 01-01-201431-03-2015 Penyelia
penambahbaikan bisnes proses program pengantarabangsaan ukm 22-10-201231-10-2014 Ketua Projek
perkembangan sistem pangkalan data program mobiliti ukm 22-10-201231-10-2014 Penyelidik Bersama
implementing professional approach in translation training: introducing translation tools in translation classrooms 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
exploring the cognitive and perceptual processes in reading among malaysian readers 21-06-201121-06-2014 Penyelidik Bersama
comparable corpus as a teaching tool in teaching translation 01-06-201201-06-2014 Penyelidik Bersama
pembangunan laman interaktif tnc(heaa) dan penyebaran maklumat secara berkesan 01-04-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
gender realities: interdisciplinary modes of analysis 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
pemantapan penyelidikan bahasa melayu berasaskan korpus 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: imran ho bin abdullah @ ho yee beng 01-03-201328-02-2014 Penyelia
penggubalan dan pelaksanaan program 'enhancing communications style (ecoms)' di kalangan akademik prof c ke at 01-06-201130-06-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan keluarga sejahtera di malaysia: kajian tentang pengaruh faktor nilai, kemudahan awam, psikologi dan gender 01-12-200931-05-2013 Penyelidik Bersama
peningkatan kebolehpasaran pelajar melalui program mobiliti 01-04-201131-03-2013 Ketua Projek
pemapanan kakitangan antarabangsa 15-07-200931-01-2012 Ketua Projek
kajian tindakan skpd 1033 bahasa inggeris untuk sains sosial - pemantapan melalui kumpulan kecil dan pembelajaran kendiri 01-06-201031-12-2011 Ketua Projek
penggunaan korpus bandingan dan pengajaran terjemahan 01-07-201030-06-2011 Penyelidik Bersama
kajian jejak kesan graduan secara holistik program persuratan melayu 01-06-201030-06-2011 Penyelidik Bersama
action research on innovative projects to enhance global language(english) and intercultural communication skills of students 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
her stories: archiving blogs of malaysian women 01-01-200831-03-2010 Penyelidik Bersama
proses pengimbuhan bahasa melayu: suatu kajian linguistik korpus 01-03-200731-10-2009 Penyelidik Bersama
pola penulisan blog belia malaysia 01-08-200830-10-2009 Penyelidik Bersama
perbandingan rentas budaya andaian linguistik melayu, jepun dan inggeris yang mempengaruhi pembentukan konsep dalam pembelajaran sains 01-11-200631-12-2008 Ketua Projek
- 10-03-2020 Penyelia