Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kajian kulturomik akal budi melayu 01-02-201831-10-2021 Penyelidik Bersama
misinformation on oil palm industry in social media 15-08-201914-11-2020 Penyelidik Bersama
transformasi linguistik malaysia selepas enam dekad merdeka: introspeksi sikap dan penguasaan bahasa kebangsaan warga greater kl 16-10-201715-10-2020 Penyelidik Bersama
kajian kemahiran komunikasi berkesan dan komunikasi merentas budaya dalam kalangan sukarelawan sukan sea ke-17 01-01-201731-12-2018 Penyelidik Bersama
kulturomik melayu / malaysia: pendekatan semantik dan digital towards a semantic and digital-based culturomics of malay / malaysia 01-08-201431-01-2018 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
an alternative model to generic visual analysis in school textbooks 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
linguistics sexism and gender role stereotyping in qatari english language learning 01-09-200930-09-2012 Penyelidik Bersama
kajian tindakan skpd 1033 bahasa inggeris untuk sains sosial - pemantapan melalui kumpulan kecil dan pembelajaran kendiri 01-06-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
linguistics sexism and gender role stereotyping in qatari english language learning 01-09-200931-08-2011 Penyelidik Bersama
gender constructs and social realities of malaysian women 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
action research on innovative projects to enhance global language(english) and intercultural communication skills of students 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
linguistik: sexism and sex role stereotypinh in malaysian kbsr and kbsm english language school textbooks: implication to nation building 01-11-200630-04-2009 Penyelidik Bersama
perbandingan rentas budaya andaian linguistik melayu, jepun dan inggeris yang mempengaruhi pembentukan konsep dalam pembelajaran sains 01-11-200631-12-2008 Penyelidik Bersama
audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja: kajian kes fakulti sains sosial dan kemanusiaan, universiti kebangsaan malaysia 01-08-200801-12-2008 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k005695 23-12-2021 Penyelia