Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kajian impak strategi promosi siswazah indonesia terhadap ukm 16-04-201815-04-2019 Penyelidik Bersama
perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia fasa, 3 2018 01-03-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi wakaf, zakat dan baitulmal di malaysia fasa 2, 2017 01-03-201731-12-2017 Penyelidik Bersama
perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi zakat,wakaf,baitulmal di malaysia 04-02-201631-12-2016 Penyelidik Bersama
misi lonjakan penerbitan fep 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
penyelidikan dan penerbitan berkualiti dalam akauntibiliti dan kawalan pengurusan 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
valuing heritage assets: development of valuation model 01-04-201530-09-2016 Ketua Projek
enhancing english proficiency through peer mentoring program 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
putting heritage on the map 11-03-201510-03-2016 Ketua Projek
penyelidikan dan penerbitan berkualiti dalam akauntabiliti dan kawalan pengurusan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
university accountability reporting: exploring stakeholder needs 21-06-201120-06-2014 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
perakaunan dan pelaporan aset warisan, aset pertahanan dan aset infrastruktur berasaskan akruan 15-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
accounting lab: towards work-integrated learning approach for undegraduate accounting students 01-06-201231-12-2013 Penyelidik Bersama
strategic pricing of acedemic programs at malaysia institutes of higher learning 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
political influences and performance in malaysia`s listed companies 01-12-201031-05-2012 Penyelidik Bersama
corporate governance practices and foreign investment 01-11-200930-04-2012 Penyelidik Bersama
development of human capital reporting index and human capital typology for corporate sustainability 15-03-201014-03-2012 Penyelidik Bersama
kajian bagi penyediaan activity based costing (abc) 09-07-201031-12-2011 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia