Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
an alternative model to generic visual analysis in school textbooks 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
penyelidikan dan pembangunan (r&d) untuk penyelenggaraan portal komunitikita 01-01-201131-12-2012 Penyelidik Bersama
gender constructs and social realities of malaysian women 01-06-200831-05-2011 Penyelidik Bersama
kerja lapangan seabagai wadah budaya penyelidikan: kajian ke atas pelajar tahun 2 dan 3 01-07-200931-03-2011 Penyelidik Bersama