Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
enterprise risk management rating for non-financial sector in malaysia 15-11-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
aplikasi takaful mikro melalui dana zakat 15-08-201814-05-2021 Penyelidik Bersama
aplikasi kontrak dan peruntukan insurans dan takaful dalam tuntutan insurans/takaful 01-06-201931-12-2019 Ketua Projek
pengukuran kemampanan pengurusan risiko diri melalui mikro takaful dalam kalangan b40 01-12-201731-05-2019 Penyelidik Bersama
kesedaran dan pengetahuan terhadap risiko ketidakcukupan dana pendidikan 01-12-201731-05-2019 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
perception of risk on investment decisions: does peer affect the relationship between the perception of risk and investment decisions? 01-09-201530-06-2017 Ketua Projek
analisis faktor polisi luput pelan takaful keluarga 11-05-201510-11-2016 Penyelidik Bersama
misi lonjakan penerbitan fep 2015 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
takaful (islamic insurance) claim dilemma 11-03-201510-03-2016 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
agenda penyelidikan dan penerbitan dalam era transformasi ekonomi 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
memperkukuhkan penyelidikan dan penerbitan bidang kewangan dan pengurusan risiko 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
a study of underinsurance in malaysia, 2013 14-06-201330-09-2013 Ketua Projek