Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
nilai terbaik penentu hankel bagi pelbagai kelas fungsi analisis 16-10-201715-10-2019 Penyelidik Bersama
pembudayaan pembelajaran matematik melalui gaya taktil dan kinestetik 01-07-201730-06-2019 Penyelidik Bersama
capaian komuniti memperkasa aktiviti stem melalui kem matematik 19-12-201618-12-2018 Penyelidik Bersama
concave functions associated with differential and integral operators 01-08-201631-07-2018 Penyelidik Bersama
sains matematik berasaskan alam semulajadi 01-06-201431-12-2016 Penyelidik Bersama
pemerkasaan minat pelajar dalam sains dan matematik melalui inovasi modul berrekreasi 10-11-201409-11-2016 Penyelidik Bersama
sigmoid univalent operators and computational modeling on nanofluid 01-11-201331-10-2016 Penyelidik Bersama
pemantapan modul pembelajaran rekreasi 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
new generalised g-meijer functions associated with q-hypergeometric functions 30-12-201330-06-2016 Penyelidik Bersama
penerapan bijak-kongsi sebagai satu inovasi dalam amalan pengajaran & pembelajaran matematik 01-07-201330-06-2016 Penyelidik Bersama
penghasilan pelajar siswazah ukm berkualiti : aspek plagiat 01-04-201430-03-2016 Penyelidik Bersama
on cone and cone-b metric spaces with generalized distance to fixed point theory 16-12-201315-12-2015 Ketua Projek
univalent meijer-g functions in physical models 20-05-201320-11-2015 Penyelidik Bersama
complex fuzzy algebra 01-11-201331-10-2015 Ketua Projek
penyelesaian kerangka bagi masalah nilai sempadan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
penjanaan minda kreatif melalui pembelajaran matematik rekreasi 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan (bkbp): abd. ghafur bin ahmad 01-01-201431-03-2015 Penyelia
new general integral operator associated with the basic hypergeometric functions 01-10-201330-09-2014 Penyelidik Bersama
ruang metrik kon dengan jarak-c teritlak bagi teori titik tetap dan koinsiden 01-08-201331-07-2014 Ketua Projek
meneliti pola markah kursus-kursus di ppsm, ukm 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
peramal kemajuan pelajar siswazah dengan menggunakan kaedah purata beza masuk tamat 01-07-201330-06-2014 Ketua Projek
aplikasi kaedah alternatif (fun-tivity) dalam pembelajaran sains dan matematik. 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
matematik komputeran 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: abd. ghafur bin ahmad 01-03-201328-02-2014 Penyelia
developing an automated assistant for computing integrals over polynomially defined regions and their boundaries using a computer algebra system (cas). 01-06-201230-11-2013 Penyelidik Bersama
pembinaan model program pendidikan pintar cerdas di malaysia 15-03-201014-09-2013 Penyelidik Bersama
orbit counting for matrix subshifts 21-06-201120-06-2013 Penyelidik Bersama
pengukuran keberkesanan penerimaan konsep mujarad dan niskala dalam aljabar linear 01-06-201201-06-2013 Ketua Projek
on meijer's g-function and its applications 27-12-201026-12-2012 Penyelidik Bersama
kreativiti dan inovasi dalam kepimpinan ukm 01-08-201031-07-2012 Penyelidik Bersama
confluent mapping via weak notions of open sets 08-07-201007-07-2012 Penyelidik Bersama
intuitionistic fuzzy category 01-11-200930-04-2012 Penyelidik Bersama
pembinaan model program pengayaan permatapintar dan keberkesanannya ke atas kreativiti dan inovasi pelajar pintar 15-03-201014-03-2012 Penyelidik Bersama
new class of meromorphic functions with a fractional power 01-11-200931-10-2011 Penyelidik Bersama
study of thompson groups as relative diagram groups for mixed monoid presentations 01-11-200931-10-2011 Ketua Projek
development of public key encryption schemes based on multiple hard number - thereotic problems 01-08-200931-07-2011 Penyelidik Bersama
pembinaan pemikiran kritis dan kreatif melalui pembelajaran matematik 01-03-201028-02-2011 Ketua Projek
kepintaran pelbagai pelajar pintar cerdas di malaysia: satu kajian kes 01-03-201028-02-2011 Penyelidik Bersama
intuitionistic fuzzy (if) sets and homotopy groups of intuitionistic fuzzy (if) topological spaces 01-09-200728-02-2010 Penyelidik Bersama
penilaian kompetensi kemahiran insaniah pelajar ipta malaysia (pkki) untuk intervensi peningkatan kualiti berterusan selaras keperluan kkm 01-01-200831-12-2009 Penyelidik Bersama
new variations of fiber space extension problems 01-09-200731-08-2009 Penyelidik Bersama
new derivation on classical problems of analytic univalent functions via operator defined on hilbert space 01-08-200701-08-2009 Penyelidik Bersama
on harmonic univalent and multivalent functions defined by a generalized ruscheweyh derivatives operator 01-07-200730-06-2009 Penyelidik Bersama
minimality and efficiency for semigroup constructions diagram groups 01-07-200730-06-2009 Ketua Projek
- 21-10-2019 Penyelia