Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
political affiliations and government policy: impacts on tax payers` behaviour and government revenues - theory of reasoned action approach 21-06-201120-12-2013 Penyelidik Bersama
goods and services tax (gst): compliance costs among companies 16-05-201114-11-2012 Penyelidik Bersama
effective supervision in industrial training for accounting students 01-06-201029-02-2012 Penyelidik Bersama
ke arah pengangkutan mapan: mengenalpasti dasar dan polisi negara dalam meningkatkan penggunaan pengangkutan awam di malaysia 01-12-201030-11-2011 Ketua Projek
tabung agihan penyelidikan (tap)-k006069 24-07-2021 Penyelia