Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
understanding culturomics 24-06-202230-12-2022 Ketua Projek
pembangunan modul pembelajaran industri sawit berbentuk transmedia storytelling serta aplikasi dalam talian celiksawit:satu pendedahan awal tentang industri perkebunan kelapa sawit malaysia terhadap remaja dan kanak-kanak melalui kaedah pembelajaran atas 10-10-201909-10-2022 Penyelidik Bersama
kajian kulturomik akal budi melayu 01-02-201831-10-2021 Ketua Sub Projek
marketing and branding malaysian palm oil: a socio semiotic analysis of love my palm oil campaign 15-08-201914-05-2021 Penyelidik Bersama
enhancing visibility of palm oil industry through language use and language choice among the youths 12-12-201712-12-2020 Penyelidik Bersama
gendering living analytics: empowerment through community engagement 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls. 01-02-201830-04-2019 Penyelidik Bersama
kulturomik melayu / malaysia: pendekatan semantik dan digital towards a semantic and digital-based culturomics of malay / malaysia 01-08-201431-01-2018 Penyelidik Bersama
innovasi mempekasa latihan ilmiah 01-08-201401-07-2017 Penyelidik Bersama
pasaran atas talian (online) pasar raya yayasan pembangunan ekonomi islam malaysia (yapeim) 01-08-201530-06-2017 Penyelidik Bersama
pembangunan kemahiran insaniah melalui modul kemahiran penyelidikan graduan ukm 01-11-201431-01-2017 Penyelidik Bersama
pengalaman dan pengendalian kajian penyelidikan oleh penyelidik ukm di angkasa 01-11-201431-10-2016 Penyelidik Bersama
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
memperkasa komuniti dengan teknologi ict ke arah pembentukan komuniti netizan dan negara digital fasa ii 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
eye-tracking in language learnning 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
smart marketing services for small scale producers 01-01-201430-09-2016 Penyelidik Bersama
active peer mentoring in doing action research 01-08-201431-07-2016 Penyelidik Bersama
iread-ukm:interactive reading for academic disciplines 01-08-201331-07-2016 Ketua Projek
tipi: a model for scaffolding the writing of research project 01-08-201430-04-2016 Ketua Projek
kajian `sustainable business model of next generation telecentre` 21-08-201428-02-2016 Penyelidik Bersama
the construction of asean in the malaysian public sphere 01-08-201431-01-2016 Penyelidik Bersama
exploring cultural materialism approach in archival film research 20-05-201319-08-2015 Penyelidik Bersama
kajian bersepadu rural transformation center (rtc) malaysia di bawah program transformasi luar bandar (rtp) – zon tengah (rtc perak dan rtc selangor/wp kuala lumpur) 01-11-201431-07-2015 Penyelidik Bersama
multilingualiam and multiliteraicies: typology of literacy practices cognitives processes and language learning 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
memperkasakan komuniti dengan teknologi ict ke arah pembentukan komuniti netizn dan negara digital 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
the construction of political public sphere towards asean community 2015 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
facilitating writing skills among esl learner via an online writing system 01-07-201331-12-2014 Ketua Projek
enhancing reading comprehension through an online reading system 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
plagiarisme sebagai jaminan kualiti di fssk,ukm: merapatkan jurang antara sistem, kandungan dan perlaksanaan 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
evaluation of ifolio: a look at effectiveness and usability 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
comprehensibility for reading for law: towards learner autonomy and empowerment of first year law students 01-07-201330-06-2014 Penyelidik Bersama
bahasa dan infromatik 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
analyzing coherence & cohesion in academic writing of first year 01-04-201131-12-2013 Ketua Projek
e-pembangunan masyarakat pengetahuan 2020 acuan malaysia merapat jurang digital dan memperkukuhkan penyertaan digital (e-inclusion) 01-08-201131-07-2013 Penyelidik Bersama
the effectiveness of teaching fomulaic politeness strategies to undergraduates in ukm 01-04-201130-06-2013 Penyelidik Bersama
investigating the reading practices of international graduate students 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: nor fariza binti mohd nor 12-09-201228-02-2013 Penyelia
penyelidikan dan pembangunan (r&d) untuk penyelenggaraan portal komunitikita 01-01-201131-12-2012 Penyelidik Bersama
an impact study of mimos bridging digital divide initiative: jen-ii at kota kinabalu 01-09-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
an impact study of mimos bridging digital divide initiative: jen-ii 01-05-200931-12-2012 Penyelidik Bersama
peranan rangkaian sosial dalam talian dalam membentuk perkembangan sosial minda dan remaja 01-02-201230-11-2012 Penyelidik Bersama
scaffolding in academic writing: the role of intercultural rhetoric & genre analysis in academic socialization 01-07-201130-06-2012 Penyelidik Bersama
comprehension process in digital environment examining processes in reading online texts 01-06-201031-12-2011 Ketua Projek
investigating academic literacy of international graduate students 01-06-201031-12-2011 Ketua Projek
mosors (malaysian survey on online reading strategies): an instrument for the identification and colation of constructs of efficient reading strategies for esl studet 01-08-200931-07-2011 Penyelidik Bersama
online discussion: a means to develop reflective learning 01-07-200931-12-2010 Ketua Projek
developing a prototype of an english literacy learning system (i-ells) for language development and knowledge growth of multilingual english language learners 01-06-200830-11-2010 Penyelidik Bersama
kerelevanan bahasa dalam undang-undang: ke arah pemantapan kursus skbl2033 (linguistik dan aplikasi 01-08-200931-08-2010 Penyelidik Bersama
academic literacy sicialozation: a case study of international undergraduates ukm 01-08-200931-08-2010 Penyelidik Bersama
attributions of success and failure among asian efl learner 15-06-200931-03-2010 Penyelidik Bersama
attribution of success and failure among asian efl learners 01-05-200831-03-2009 Penyelidik Bersama
attribution of success and failure among asian efl learners 01-05-200831-03-2009 Penyelidik Bersama
communication strategies used by international foreign students learning english in group discussion 01-08-200801-12-2008 Ketua Projek
- 10-03-2020 Penyelia