Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
penilaian kesopanan dan kecekapan pragmatik dalam lakuan bahasa generasi z melayu 15-08-201814-02-2021 Ketua Projek
visualisasi peribahasa berunsur ilmu sains dalam akal budi melayu melalui permainan interaktif dan animasi 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
kerangka standard bahasa melayu : satu penilaian 15-04-202015-10-2020 Penyelidik Bersama
sistem sintaksis bahasa sungai kinabatangan, sabah 15-12-201714-12-2019 Penyelidik Bersama
- 01-10-201730-09-2019 Ketua Projek
pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand 01-01-201831-03-2019 Penyelidik Bersama
hala tuju dan penandaarasan pengajian bahasa melayu di malaysia 05-10-201704-05-2018 Ketua Projek
pemetaan kreol di melaka dalam kartogram lingo sebagai model bahasa-bahasa terancam dunia 02-11-201530-04-2018 Penyelidik Bersama
penandaarasan pengetahuan linguastik bahasa melayu para pelajar program sarjana muda bahasa melayu universiti rajabhat, yala, thailand. 01-01-201428-02-2017 Penyelidik Bersama
assesment and inventory of the physical and cultural heritage at desa melawati ecopark and its potential for invaluable ecosystem services 22-09-201431-12-2016 Ketua Sub Projek
lonjakan penerbitan fssk 2015-2016 15-06-201530-09-2016 Penyelidik Bersama
meneroka kognitif minda melayu melalui simpulan bahasa: analisis semantik 01-11-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
analisis pola pasif di- bahasa melayu dalam teks melayu lama 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
modul kemahiran berfikir ke arah pemantapan sahsiah dan profesionalisme pelajar 01-07-201331-12-2014 Penyelidik Bersama
kepupusan bahasa: penerokaan maklumat fosil linguistik di sarawak 01-06-201230-11-2014 Penyelidik Bersama
merekonstruksi zaman moden bahasa melayu: ke arah menghasilkan skema penulisan sejarah bahasa melayu 04-04-201203-10-2014 Penyelidik Bersama
pemantapan penyelidikan bahasa melayu berasaskan korpus 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
bantuan kewangan bahan penyelidikan: maslida binti yusof 01-03-201328-02-2014 Penyelia
inovasi pengajaran dan pembelajaran jarak jauh (ppjj) program pengajian bahasa melayu, ffsk 22-10-201230-01-2014 Penyelidik Bersama
membangunkan model pemula sapaan dalam lakuan bahasa permohonan: pendekatan sosiopragmatik 20-08-201020-08-2013 Penyelidik Bersama
pengelasan baru kata kerja bahasa melayu: satu analisis morfosemantik 01-11-200930-04-2012 Ketua Projek
kajian jejak kesan graduan secara holistik program persuratan melayu 01-06-201030-06-2011 Penyelidik Bersama
bahasa dan identiti dunia melayu-banjar: kajian rentas geopolitik 01-06-200828-02-2011 Penyelidik Bersama
pembuktian dan pengukuhan teori "the new malay homeland" berdasarkan rekonstruksi dan klasifikasi bahasa iban purba sarawak 01-09-200731-05-2010 Penyelidik Bersama
speech acts in a formal domain: politeness, competence and sociocultural values 01-10-200731-12-2009 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k006181 24-07-2021 Penyelia